Uutisia

RAUTATIEALAN SÄÄNTELYELIMEN PÄÄTÖS VAHVISTAA VR:N KOHTUUTTOMAN HINNOITTELUN

 

(25.9.2018)

 

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Kuljetusten aloittaminen edellytti sitä, että Fenniarail ostaa VR-Yhtymä Oy:ltä rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelut.

Fenniarailin kannalta VR:n hinnoittelu oli kohtuutonta ja syrjivää ja yhtiö valitti asiasta Rautatiealan sääntelyelimelle. Sääntelyelin on käsitellyt asiaa vuoden 2018 aikana ja se antoi päätöksensä 24.9.2018.

 

Päätöksen mukaan VR:n soveltama hinnoittelu ei ole kaikilta osin rautatielain ja sen perusteella annettujen asetusten mukainen. Sääntelyelin määrää VR-Yhtymä Oy:tä alentamaan hinnoitteluaan ja korjaamaan palvelutuotannon hinnoittelun rakennetta.

 

Päätös on ensimmäinen hinnoittelun perusteista annettu ratkaisu rautateiden tavaraliikenteessä. Nyt on linjattu periaatteet, miten VR:n on yksinomaisena toimittajana hinnoiteltava palvelut muille rautateiden tavaraliikenneoperaattoreille. Fenniarail uskoo, että viranomaisen päätös selkeyttää rajaliikenteen hinnoittelua. Fenniarailin tavoitteena on tavaraliikenteen tehokas kilpailu, joka parhaiten hyödyttää suomalaista elinkeinoelämää.

 

”Pidämme Sääntelyelimen päätöstä merkittävänä ja odotamme VR:n korjaavan hinnoittelunsa kustannuksiaan vastaavaksi” toteaa Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

 

”Nyt annettu päätös on askel kohti neutraalia kilpailutilannetta. Seuraavassa vaiheessa rajaliikenteen logistiikkapalvelut on siirrettävä riippumattomalle taholle. Sääntelyelimen päätös osoittaa selkeästi ne ongelmat, jotka syntyvät, kun monopoliasemassa oleva operaattori tarjoaa ja hinnoittelee palvelunsa kilpailijoilleen” linjaa hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.

 

Fenniarail Oy on ensimmäinen yksityinen rautatieoperaattori, joka on aloittanut kaupallisen liikenteen vuonna 2016. Fenniarailin omistajat ovat suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Liikennöimme koko Suomen rataverkolla ja palveluksessamme on 25 henkilöä.

 

Lisätietoja:

Juha Hakavuori, toimitusjohtaja +358 40 352 4771

Petri Lempiäinen, hallituksen puheenjohtaja +358 40 553 7640

 

 

KILPAILU LISÄÄNTYY TAVARALIIKENTEESSÄ

(9.8.2017)

 

Tavaraliikenteen rautatiekuljetukset avattiin kilpailulle vuonna 2007, mutta vasta 2016 Fenniarail aloitti liikennöinnin ensimmäisenä operaattorina.  Kilpailun avautumista on hidastanut Suomeen sopivan kaluston heikko saatavuus sekä VR:n rooli eri rautatieliikenteen palveluiden tuottajana.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tiedottanut henkilöliikenteen kilpailutuksen aikataulusta sekä kolmen erillisen yhtiön perustamisesta. VR:n nykyisestä toiminnasta irrotetaan kolme yhtiötä, jotka ovat kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö ja kunnossapitoyhtiö.

 

”Ministeriön päätös edistää kilpailua myös tavaraliikenteessä. Tavaravirtojen kuljettaminen edellyttää merkittävää määrää kalustoa ja kansantalouden kannalta on järkevää, että investoinnit optimoidaan. Kunnossapidon eriyttäminen mahdollistaa yksityisten operaattoreiden kaluston tehokkaan ja kilpailukykyisen kunnossapidon”, sanoo Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

 

Kilpailun tasapuolisuuden takia on tärkeää, että muutoksen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös tukipalveluiden kilpailuneutraliteetti. Yksi esimerkki on tästä rajaliikenteen palvelut, joiden hoitaminen on siirrettävä operaattoreista riippumattomalle toimijalle.

 

”Toteutettavat muutokset edistävät merkittävästi kilpailua henkilö- ja tavaraliikenteessä.  Kilpailu hyödyttää niin matkustajia kuin suomalaista teollisuutta”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.

 

Fenniarail Oy on ensimmäinen suomalainen yksityinen rautatieoperaattori. Fenniarailin omistajina on suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Fenniarail tarjoaa kilpailukykyisiä tavaraliikenteen rautatiekuljetuksia asiakasyrityksilleen.

 

Lisätietoja:

Juha Hakavuori, toimitusjohtaja +358 40 352 4771

Petri Lempiäinen, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 553 7640

 

 

JUHA HAKAVUORI NIMITETTY FENNIARAILIN TOIMITUSJOHTAJAKSI

(2.8.2017)

 

Juha Hakavuori (53) on nimitetty Fenniarail Oy:n toimitusjohtajaksi. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja MBA (Bradfordin yliopisto Iso-Britannia).

 

Hakavuorella on pitkä kokemus kuljetusalan johtotehtävistä. Hän on viimeksi toiminut Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtajana ja aikaisemmin mm. Securitas konsernissa sekä Suomessa että Englannissa. Englannissa hän vastasi toimitusjohtajana mm. HSBC- ja Barclays-pankkien käteisen rahan käsittelypalveluista.

 

Juha Hakavuori aloittaa tehtävässään 7.8.2017. ”Toivotan Juhan lämpimästi tervetulleeksi taloon. Juhalla on pitkä ja vakuuttava kokemus logistiikka- ja kuljetusalalta. Fenniarail tarvitsee voimakkaaseen kasvuun vahvaa liiketoiminnan näkemystä ja kokemusta. Uskon, että Juha on oikea mies tuomaan sitä meille, toteaa Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.

”Olen erittäin innoissani, kun pääsen luotsaamaan rautatiealan muutosta ja Fenniarailin  menestystä. Yhtiö on vahvassa kasvussa oleva yritys. Koen, että pystyn monipuolisen kokemukseni kautta tuomaan Fenniarailin liiketoimintaan merkittävästi lisäarvoa ja nostamaan yhtiön liikevaihdon uudelle tasolle”, sanoo Juha Hakavuori.

 

Lisätietoja:

Juha Hakavuori, toimitusjohtaja (7.8.2017 alk.), +358 40 352 4771

Petri Lempiäinen, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 553 7640