top of page

ASIAKASTARINAT

IMG_5070.jpg

UPM

Rautatiemarkkinoita luomassa – Fenniarailin ja UPM:n toimiva yhteistyö alkoi yhdysliikenteestä ja jatkuu Suomen sisäisillä raakapuukuljetuksilla

UPM Metsän ja Fenniarailin yhteinen taival alkoi 2018, kun UPM Metsä valitsi Fenniarailin hoitamaan Venäjältä tulevat tuontipuukuljetukset raja-asemilta tehtaille. UPM oli ensimmäinen metsäteollisuusyritys, joka vuoden 2016 lopussa tapahtuneen yhdysliikenteen eli Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen kilpailun vapautumisen jälkeen siirsi kuljetuksia yksityiselle operaattorille. 

 

Haimme parempaa tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja parempaa kilpailukykyä. Uusi yhteistyö oli merkittävä askel molemmille osapuolille, näin uskon. UPM uskoi merkittävän raaka-ainevirran uuden toimijan vastuulle, ja Fenniarail otti rohkeasti vastuun kantaakseen,” kertoo UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen.

Uudessa syntyneessä monioperaattoriympäristössä oli alussa monenlaista oppimista niin raja-asemilla kuin määräasemillakin. Yhdessä toiminta lähti hienosti käyntiin ja kehittymään. 

 

UPM:n ja Fenniarailin yhteistyö yhdysliikenteen parissa jatkui tiiviinä kesään 2022 asti, jolloin Ukrainan sodan vaikutukset lopettivat puun tuonnin Venäjältä.

 

Yhteisellä aloitteellisella asenteella ja teoilla sekä UPM että Fenniarail olivat vaikuttamassa siihen, että raideliikennelakia uusittiin ripeästi. Uusi määräaikainen laki mahdollisti OSJD/GOST-vaunujen käytön Suomen sisäisessä liikenteessä. Tästä löytyi, ja on myös kehittynyt uusi ja entistä kattavampi yhteistyön muoto yhtiöiden välille. Fenniarailin operoimia kuljetuksia on kattavasti eri lähtöasemilta pääsääntöisesti UPM Lappeenrannan ja Kuusankosken tehtaille. Toiminnan osana ovat myös UPM:n hallinnassa olevien OSJ/GOST-vaunujen huolto- ja muut järjestelysiirrot. Fenniarailin UPM:n rautatiekuljetukset kasvoivat edelleen vuoden 2023 lopusta alkaen Fenniarailin veturikaluston lisäkapasiteetin myötä. 

 

”Toiminta on laajentunut tasolle, jolla on merkitystä määrällisesti ja laadullisesti UPM Metsän puuhuollossa. Kokemusten pohjalta on hyvä pohtia ja suunnitella tulevaa toimintaa,” Korhonen sanoo.

KEITELE GROUP

Korkealaatuiset saha- ja liimapuutuotteet kulkevat Suomen pisintä tavarajunareittiä Lapista Kotkan satamaan

Keitele Groupin Kemijärvellä toimiva saha ja liimapuutehdas on vuodesta 2015 valmistanut pohjoisen havupuusta asiakasmittoihin tehtyä sahatavaraa, höylätavaraa ja mittatarkkaa liimapuuta etupäässä Kaukoidän markkinoille. Fenniarail aloitti näiden tuotteiden kuljetukset Kemijärveltä Ouluun ja Kotkaan vuonna 2016, mistä syntynyt tavarajunareitti on edelleen Suomen pisin.

 

”Yli 800 kilometriä pitkä rautatiekuljetus on ensimmäinen osuus korkealaatuisten tuotteidemme pitkällä kuljetusmatkalla tuotantolaitokselta maailman markkinoille. Meille on ollut tärkeää, että kuljetukset ovat tapahtuneet luotettavasti ja kustannustehokkaasti,” kertoo Keitele Groupin toimitusketjun johtaja Matti Alanen.

 

Tuotteiden kulloinenkin globaali kysyntä vaikuttaa Keitele Groupin myyntiallokaation suunnitteluun, ja siten luonnollisesti myös logistiikan toteutustarpeisiin. Matti Alasen mukaan Fenniarail on pystynyt ketterästi palvelemaan myös muuttuvissa tarpeissa ja esimerkiksi lisäkuljetuksissa. Viikoittainen junakuljetus Kemijärveltä Kotkaan luo aikataulurungon, jonka lisäksi on tarpeen mukaan ajettu junia esimerkiksi Pietarsaaren Alholman satamaan.

 

Joulukuusta 2023 alkaen Keitele Groupin junakuljetukset on liikennöity fossiilivapaasti sähköveturilla, kun Fenniarailin ensimmäinen Siemens Vectron -sähköveturi aloitti kaupallisen liikenteen. Hiilineutraalin käyttöenergian lisäksi sähkövedon etu on energiatalous, koska jarrutusenergia syötetään takaisin sähköverkkoon.

 

”Keitele Groupin logistiset ratkaisut on mietitty ekologis-taloudellisesti siten, että turhaa kuormitusta ympäristölle ei pääse syntymään. Junakuljetusten käyttö itsessään on osa tätä kestävän kehityksen ajatteluamme, mutta sähköveturin käyttöönotto oli siirtyminen vielä seuraavalle tasolle ympäristöystävällisyydessä,” Matti Alanen toteaa.

_00A2104-1_edited_edited.jpg

OLMAR HAMINAKOTKA

Olmar HaminaKotkan ja Fenniarailin yhteistyö on tiiviillä pohjalla

 

Satamaoperaattori Olmar HaminaKotka on käyttänyt Fenniarailin rautatiekuljetuksia jo useita vuosia. Yhteistyöllä Fenniarailin kanssa Olmar pystyy tarjoamaan logistiikan koko arvoketjun ketterästi ja asiakaslähtöisesti parhaimmillaan tuotantolaitoksen pihalta aina laivaan asti. Rautatiekuljetuksen lisäksi palvelukokonaisuuteen kuuluu varastointi- ja lastinkäsittelypalvelut satamissa, sekä tarvittaessa esimerkiksi etukuljetukset tuotantolaitokselta radan varteen autokuljetuksina.

 

Fenniarailin ja Olmarin (entinen RP Timber) yhteistyö alkoi vuonna 2017 Kuhmo Oy:n sahatavaran kuljetuksilla HaminaKotkan satamaan. Koska rautatie ei ylety Kuhmoon asti, perusti RP Timber Nurmekseen sisämaanterminaalin tavaran siirtolastausta varten.

 

”Kuhmo Oy on kehittyvä ja kasvava tuotantolaitos, joka tarvitsee monimuotoista logistiikkaa kokonaisuutensa hallintaan. Fenniarailin avulla olemme saaneet siirrettyä osan kuljetuksista maanteiltä rautateille ja olemme siten pystyneet tarjoamaan autokyytiä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kuljetusmuotoa. Nurmeksen kaupungin rakentama vihreän teollisuuden alue soveltuu mainiosti toimintapaikaksi niin sijaintinsa, kuin aatteensa vuoksi, kertoo Olmar HaminaKotkan asiakasvastaava Sanna Selenius.

Tavoitteena kuljetusmäärien kasvattaminen

 

Vuoden 2022 keväällä Olmarin ja Fenniarailin yhteistyö laajeni Versowoodin sahatavarakuljetuksilla, jolloin käynnistettiin säännölliset rautatiekuljetukset Hankasalmen tuotantolaitokselta Haminaan. Tällä hetkellä Olmar HaminaKotkalla on kolme säännöllistä junalähtöä kuukaudessa, ja tuleville vuosille junamäärää on tarkoitus kasvattaa veturi- ja vaunuinvestointien myötä.

 

”Suomen sahateollisuus arvostaa vihreitä arvoja ja rautatiekuljetukset sopivat niihin hyvin. Kysyntää palveluille on paljon ja Fenniarailin tulevaisuuden investoinnit veturi- ja vaunukalustoon ovat hyvin tervetulleita,” Selenius mainitsee.


Fenniarailin uusia tilavia sahatavaravaunuja on ollut kevään 2023 aikana koekäytössä sahatavarakuljetuksissa, ja sarjavalmisteisten vaunujen tullessa käyttöön sahatavarakuljetuksia on mahdollista tehostaa aiempiin vaunuihin verrattuna. Myös Fenniarailin ensimmäinen Vectron-sähköveturi nosti kuljetusten tehokkuutta, kun sähköistetyillä rataosilla päästiin hyödyntämään nykyaikaista ja energiatehokasta veturia.

bottom of page