Fenniarailin organisaatiota vahvistetaan

Fenniarailin toiminnan laajentuessa sähköveturi- ja sahatavaravaunuhankintojen myötä yhtiö vahvistaa organisaatiotaan. Fenniarailin liikennepäällikkö Hannu Lehikoinen on nimitetty suunnittelujohtajaksi, ja yhtiö on käynnistänyt operaatioista vastaavan liikennepäällikön rekrytoinnin.

Suunnittelujohtaja vastaa kuljetus- ja kalustokonsepteista, uuden kaluston hankintaprojekteista ja liikennöintirakenteiden suunnittelusta.

Liikennepäällikkö vastaa veturinkuljettajatoiminnoista, kuljetustenhallinnasta ja lyhyen aikavälin suunnittelusta. Janne Holopainen toimii kuljetusten hallinnan esimiehenä ja Fenniarailin oppilaitoksen koulutuspäällikkönä.

Liikennepäällikön rekrytointi-ilmoitus (linkki).

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Lauri Helke, 044 555 1155.