Rahtiliikenteen kasvu edellyttää investointeja rataverkostoon

Henkilöliikenteen kasvu rautateillä on erinomainen asia ja uskomme, että tämä kehitys jatkuu lähivuosina. Eduskuntavaalien alla on käyty vilkasta keskustelua eri ratahankkeista, esimerkkeinä tunnin junat Helsingistä Turkuun tai Tampereelle. Hankkeiden kustannusarviot ovat miljardiluokkaa ja mahdolliset toteutusmallit jakavat mielipiteitä.

On kuitenkin syytä muistaa, että rahtiliikenteellä on merkittävä vaikutus Suomen elinkeinoelämään ja teollisuuden kilpailukykyyn. Suomessa on useita ratavälejä, joissa kapasiteetti ei riitä vastaamaan rahtiliikenteen kasvua. Venäjältä tuleva transitoliikenne on kasvanut merkittävästi viime vuosina tämän liikenteen sujuva toimiminen edellyttää valtiolta investointeja Kaakkois-Suomen rataverkostoon. Myös moneen satamamaan johtavaa rataverkostoa tulee kehittää.