Turvallisuustodistus uusittu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Fenniarail Oy:lle turvallisuustodistuksen, joka on voimassa syyskuuhun 2025 saakka. Turvallisuustodistukset ovat aina määräaikaisia ja voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Turvallisuustodistuksen myöntäminen tarkoittaa, että rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, dokumentaatio ja toimintatavat on hyväksytty EU-direktiivin 2016/798 ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kuten edellinenkin, myös päivitetty turvallisuustodistus on rautatietavaraliikenteeseen sisältäen vaarallisten aineiden kuljetukset.

Fenniarail haki turvallisuustodistusta nyt ensimmäisen kerran käyttäen Euroopan rautatieviraston One-Stop-Shop -palvelua (OSS). ”Hakuprosessi oli OSS:n kautta tehtynä yksinkertainen, kun kaikki dokumentaatio ja viestintä hoidettiin yhden järjestelmän kautta. Yhteistyö kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa on aina ollut hyvin sujuvaa ja nyt OSS:n käyttö teki dialogista sekä hakemuksen etenemisen seurannasta vieläkin helpompaa, kun kaikki saivat saman tiedon kerralla ja hakemuksen tilannetta saattoi seurata reaaliajassa.”, toteaa turvallisuuspäällikkö Juha Vuorinen.

Toimitusjohtaja Juha Hakavuori: ”Rautatietoiminnassa turvallisuus on aina keskiössä ja se on myös meidän tärkein arvomme. Turvallisen toiminnan perustalle voimme rakentaa asiakaslupauksemme olla tehokas, luotettava ja joustava kumppani.”

Fennirail Oy:n turvallisuustodistus on ladattavissa ERADIS-tietokannasta: linkki.