Fenniarail Oy:lle Kasvaja-sertifikaatti

Fenniarail Oy on saanut Kauppalehden myöntämän Kasvaja 2020 -sertifikaatin. Se voidaan myöntää yritykselle, jonka liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut...

Fenniarail Oy on saanut Kauppalehden myöntämän Kasvaja 2020 -sertifikaatin. Se voidaan myöntää yritykselle, jonka liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin.

"Liiketoimintamme on kasvanut nopeasti, josta kiitos kuuluu niin uusille asiakkaillemme kuin pidempiaikaisten kumppanien edelleen lisääntyville kuljetusvolyymeille. Asiakkaan tarpeisiin sovitettu turvallinen, luotettava ja laadukas kuljetustuotantomme tuo asiakkaalle merkittävää lisäarvoa ja kustannustehokkuutta aikaisempiin vaihtoehtoihin nähden." - Juha Hakavuori, toimitusjohtaja

Toimintamme jatkaa edelleen voimakasta kasvua ja tarvitsemme lisää veturinkuljettajia Kouvolan alueelle

Lue lisää Rekrytointi sivultamme

Lue lisää Rekrytointi sivultamme

TransRussia-messut

Fenniarail osallistuu TransRussia messuille Moskovassa 15. – 17.4.2019. ”Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne kasvaa merkittävästi ja Fenniarail tarjoaa vaihtoehdon Suomen...

Fenniarail osallistuu TransRussia messuille Moskovassa 15. – 17.4.2019. ”Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne kasvaa merkittävästi ja Fenniarail tarjoaa vaihtoehdon Suomen sisäisiin kuljetuksiin”, toteaa toimitusjohtaja Juha Hakavuori

Rahtiliikenteen kasvu edellyttää investointeja rataverkostoon

Henkilöliikenteen kasvu rautateillä on erinomainen asia ja uskomme, että tämä kehitys jatkuu lähivuosina. Eduskuntavaalien alla on käyty vilkasta keskustelua eri...

Henkilöliikenteen kasvu rautateillä on erinomainen asia ja uskomme, että tämä kehitys jatkuu lähivuosina. Eduskuntavaalien alla on käyty vilkasta keskustelua eri ratahankkeista, esimerkkeinä tunnin junat Helsingistä Turkuun tai Tampereelle. Hankkeiden kustannusarviot ovat miljardiluokkaa ja mahdolliset toteutusmallit jakavat mielipiteitä.

On kuitenkin syytä muistaa, että rahtiliikenteellä on merkittävä vaikutus Suomen elinkeinoelämään ja teollisuuden kilpailukykyyn. Suomessa on useita ratavälejä, joissa kapasiteetti ei riitä vastaamaan rahtiliikenteen kasvua. Venäjältä tuleva transitoliikenne on kasvanut merkittävästi viime vuosina tämän liikenteen sujuva toimiminen edellyttää valtiolta investointeja Kaakkois-Suomen rataverkostoon. Myös moneen satamamaan johtavaa rataverkostoa tulee kehittää.


Yhdysliikenteen kilpailutilanne selkiintynyt

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Kuljetusten aloittaminen edellytti sitä,...

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Kuljetusten aloittaminen edellytti sitä, että Fenniarail ostaa VR-Yhtymä Oy:ltä rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelut.  Fenniarailin kannalta VR:n hinnoittelu oli kohtuutonta ja syrjivää ja yhtiö valitti asiasta Rautatiealan sääntelyelimelle. Sääntelyelin on käsitellyt asiaa vuoden 2018 aikana ja se antoi päätöksensä 24.9.2018.

Päätöksen mukaan VR:n soveltama hinnoittelu ei ole kaikilta osin rautatielain ja sen perusteella annettujen asetusten mukainen. Sääntelyelin määrää VR-Yhtymä Oy:tä alentamaan hinnoitteluaan ja korjaamaan palvelutuotannon hinnoittelun rakennetta.

Päätös on ensimmäinen hinnoittelun perusteista annettu ratkaisu rautateiden tavaraliikenteessä. Nyt on linjattu periaatteet, miten VR:n on yksinomaisena toimittajana hinnoiteltava palvelut muille rautateiden tavaraliikenneoperaattoreille. Fenniarail uskoo, että viranomaisen päätös selkeyttää rajaliikenteen hinnoittelua. Fenniarailin tavoitteena on tavaraliikenteen tehokas kilpailu, joka parhaiten hyödyttää suomalaista elinkeinoelämää.

”Pidämme Sääntelyelimen päätöstä merkittävänä ja odotamme VR:n korjaavan hinnoittelunsa kustannuksiaan vastaavaksi” toteaa Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

”Nyt annettu päätös on askel kohti neutraalia kilpailutilannetta. Seuraavassa vaiheessa rajaliikenteen logistiikkapalvelut on siirrettävä riippumattomalle taholle. Sääntelyelimen päätös osoittaa selkeästi ne ongelmat, jotka syntyvät, kun monopoliasemassa oleva operaattori tarjoaa ja hinnoittelee palvelunsa kilpailijoilleen” linjaa hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.