Fenniarail avustaa kriisin uhreja Ukrainassa

Ukrainan kriisi on koskettanut suomalaisia.Fenniarail on päättänyt auttaa Ukrainan kriisistä kärsineitä ihmisiä. Yhtiö myöntää lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoon, joka...

Ukrainan kriisi on koskettanut suomalaisia.
Fenniarail on päättänyt auttaa Ukrainan kriisistä kärsineitä ihmisiä. Yhtiö myöntää lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoon, joka jakaa paikan päällä lääkkeitä, ruokaa ja suojaa sodan uhreille.

Fenniarailin toiminta laajenee

Fenniarail on allekirjoittanut kuljetussopimukset neljän uuden asiakkaan kanssa. Kuljetukset alkavat vuoden 2022 alussa ja asiakkaiden yhteenlaskettu vuosittainen kuljetustarve on useita...

Fenniarail on allekirjoittanut kuljetussopimukset neljän uuden asiakkaan kanssa. Kuljetukset alkavat vuoden 2022 alussa ja asiakkaiden yhteenlaskettu vuosittainen kuljetustarve on useita tuhansia vaunuja. Uusien asiakkuuksien myötä Fenniarail aloittaa operoinnin Kouvolassa omalla vaihtotyöyksiköllä, jolla hoidetaan vaunujen siirrot asiakkaiden toimipaikoille. Kuljetusmäärän kasvun myötä yhtiö on palkannut lisää kuljettajia Kouvolan toimipisteelleen sekä vahvistanut operatiivisen työnjohdon resursseja oikea-aikaisen ja -sisältöisen palvelun toteuttamiseksi.

Yhtiölle on myönnetty rautatieliikenteen turvallisuustodistus vaarallisten aineiden kuljetuksille vuonna 2016. Vaarallisten aineiden kuljetukset edellyttävät kuljetusyhtiöltä erityistä huolellisuutta sekä kuljetusten turvallisuuden varmistamista. Uusien asiakkuuksien myötä vaarallisten aineiden kuljetukset muuttuvat säännöllisiksi Fenniaraililla, mikä on osoitus Fenniarailin kyvystä palvella asiakkaita myös tällaisissa kuljetuksissa.

Uusien asiakkaiden myötä Fenniarailin kuljetuskapasiteetti on pitkälti käytössä ensi vuoden alusta lähtien, ja kasvun jatkaminen edellyttää uusia investointeja sekä veto- että vaunukapasiteettiin. Suunnitelmat investoinneista ovat edenneet jo pitkälle, ja Fenniarail tulee tiedottamaan niistä lisää lähiaikoina.

Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori: "Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että pääsemme palvelemaan uusia asiakkaita ja tuottamaan heille lisäarvoa omilla vahvuuksillamme. Tuotamme palveluitamme uusille asiakkaillemme tehokkaasti, joustavasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Varsinkin vaarallisten aineiden säännölliset kuljetukset ovat merkki siitä, että asiakkaiden luottamus Fenniarailin yhtä keskeistä arvoa - turvallisuutta - kohtaan on kunnossa. Kalustomme on uusien asiakkuuksien myötä tehokkaasti käytössä ja valmistelemme parhaillaan tulevaisuuden kasvua mahdollistavia investointeja."

Uusi veturi pian valmiina töihin

Vastatakseen kuljetusmäärien lisääntymiseen, yhtiö päätti viime vuonna hankkia lisää kalustoa. Ensimmäisessä vaiheessa tilattiin CZ Loko a.s.:ltä uusi Dr18-dieselveturi, joka on...

Vastatakseen kuljetusmäärien lisääntymiseen, yhtiö päätti viime vuonna hankkia lisää kalustoa. Ensimmäisessä vaiheessa tilattiin CZ Loko a.s.:ltä uusi Dr18-dieselveturi, joka on nyt toimitettu Suomeen ja saanut numeron 106. Veturi on loppuvarustelussa Kotkassa, jonka jälkeen se tullaan näkemään ensin koeajoissa ennen siirtymistä kaupalliseen liikenteeseen arviolta joulukuun puolivälin jälkeen.

Turvallisuustodistus uusittu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Fenniarail Oy:lle turvallisuustodistuksen, joka on voimassa syyskuuhun 2025 saakka. Turvallisuustodistukset ovat aina määräaikaisia ja...

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Fenniarail Oy:lle turvallisuustodistuksen, joka on voimassa syyskuuhun 2025 saakka. Turvallisuustodistukset ovat aina määräaikaisia ja voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Turvallisuustodistuksen myöntäminen tarkoittaa, että rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, dokumentaatio ja toimintatavat on hyväksytty EU-direktiivin 2016/798 ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kuten edellinenkin, myös päivitetty turvallisuustodistus on rautatietavaraliikenteeseen sisältäen vaarallisten aineiden kuljetukset.

Fenniarail haki turvallisuustodistusta nyt ensimmäisen kerran käyttäen Euroopan rautatieviraston One-Stop-Shop -palvelua (OSS). "Hakuprosessi oli OSS:n kautta tehtynä yksinkertainen, kun kaikki dokumentaatio ja viestintä hoidettiin yhden järjestelmän kautta. Yhteistyö kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa on aina ollut hyvin sujuvaa ja nyt OSS:n käyttö teki dialogista sekä hakemuksen etenemisen seurannasta vieläkin helpompaa, kun kaikki saivat saman tiedon kerralla ja hakemuksen tilannetta saattoi seurata reaaliajassa.", toteaa turvallisuuspäällikkö Juha Vuorinen.

Toimitusjohtaja Juha Hakavuori: "Rautatietoiminnassa turvallisuus on aina keskiössä ja se on myös meidän tärkein arvomme. Turvallisen toiminnan perustalle voimme rakentaa asiakaslupauksemme olla tehokas, luotettava ja joustava kumppani."

Fennirail Oy:n turvallisuustodistus on ladattavissa ERADIS-tietokannasta: linkki.

Fenniarail Oy:lle Kasvaja-sertifikaatti

Fenniarail Oy on saanut Kauppalehden myöntämän Kasvaja 2020 -sertifikaatin. Se voidaan myöntää yritykselle, jonka liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut...

Fenniarail Oy on saanut Kauppalehden myöntämän Kasvaja 2020 -sertifikaatin. Se voidaan myöntää yritykselle, jonka liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin.

"Liiketoimintamme on kasvanut nopeasti, josta kiitos kuuluu niin uusille asiakkaillemme kuin pidempiaikaisten kumppanien edelleen lisääntyville kuljetusvolyymeille. Asiakkaan tarpeisiin sovitettu turvallinen, luotettava ja laadukas kuljetustuotantomme tuo asiakkaalle merkittävää lisäarvoa ja kustannustehokkuutta aikaisempiin vaihtoehtoihin nähden." - Juha Hakavuori, toimitusjohtaja

Toimintamme jatkaa edelleen voimakasta kasvua ja tarvitsemme lisää veturinkuljettajia Kouvolan alueelle

Lue lisää Rekrytointi sivultamme

Lue lisää Rekrytointi sivultamme

TransRussia-messut

Fenniarail osallistuu TransRussia messuille Moskovassa 15. – 17.4.2019. ”Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne kasvaa merkittävästi ja Fenniarail tarjoaa vaihtoehdon Suomen...

Fenniarail osallistuu TransRussia messuille Moskovassa 15. – 17.4.2019. ”Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne kasvaa merkittävästi ja Fenniarail tarjoaa vaihtoehdon Suomen sisäisiin kuljetuksiin”, toteaa toimitusjohtaja Juha Hakavuori

Rahtiliikenteen kasvu edellyttää investointeja rataverkostoon

Henkilöliikenteen kasvu rautateillä on erinomainen asia ja uskomme, että tämä kehitys jatkuu lähivuosina. Eduskuntavaalien alla on käyty vilkasta keskustelua eri...

Henkilöliikenteen kasvu rautateillä on erinomainen asia ja uskomme, että tämä kehitys jatkuu lähivuosina. Eduskuntavaalien alla on käyty vilkasta keskustelua eri ratahankkeista, esimerkkeinä tunnin junat Helsingistä Turkuun tai Tampereelle. Hankkeiden kustannusarviot ovat miljardiluokkaa ja mahdolliset toteutusmallit jakavat mielipiteitä.

On kuitenkin syytä muistaa, että rahtiliikenteellä on merkittävä vaikutus Suomen elinkeinoelämään ja teollisuuden kilpailukykyyn. Suomessa on useita ratavälejä, joissa kapasiteetti ei riitä vastaamaan rahtiliikenteen kasvua. Venäjältä tuleva transitoliikenne on kasvanut merkittävästi viime vuosina tämän liikenteen sujuva toimiminen edellyttää valtiolta investointeja Kaakkois-Suomen rataverkostoon. Myös moneen satamamaan johtavaa rataverkostoa tulee kehittää.


Yhdysliikenteen kilpailutilanne selkiintynyt

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Kuljetusten aloittaminen edellytti sitä,...

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Kuljetusten aloittaminen edellytti sitä, että Fenniarail ostaa VR-Yhtymä Oy:ltä rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelut.  Fenniarailin kannalta VR:n hinnoittelu oli kohtuutonta ja syrjivää ja yhtiö valitti asiasta Rautatiealan sääntelyelimelle. Sääntelyelin on käsitellyt asiaa vuoden 2018 aikana ja se antoi päätöksensä 24.9.2018.

Päätöksen mukaan VR:n soveltama hinnoittelu ei ole kaikilta osin rautatielain ja sen perusteella annettujen asetusten mukainen. Sääntelyelin määrää VR-Yhtymä Oy:tä alentamaan hinnoitteluaan ja korjaamaan palvelutuotannon hinnoittelun rakennetta.

Päätös on ensimmäinen hinnoittelun perusteista annettu ratkaisu rautateiden tavaraliikenteessä. Nyt on linjattu periaatteet, miten VR:n on yksinomaisena toimittajana hinnoiteltava palvelut muille rautateiden tavaraliikenneoperaattoreille. Fenniarail uskoo, että viranomaisen päätös selkeyttää rajaliikenteen hinnoittelua. Fenniarailin tavoitteena on tavaraliikenteen tehokas kilpailu, joka parhaiten hyödyttää suomalaista elinkeinoelämää.

”Pidämme Sääntelyelimen päätöstä merkittävänä ja odotamme VR:n korjaavan hinnoittelunsa kustannuksiaan vastaavaksi” toteaa Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

”Nyt annettu päätös on askel kohti neutraalia kilpailutilannetta. Seuraavassa vaiheessa rajaliikenteen logistiikkapalvelut on siirrettävä riippumattomalle taholle. Sääntelyelimen päätös osoittaa selkeästi ne ongelmat, jotka syntyvät, kun monopoliasemassa oleva operaattori tarjoaa ja hinnoittelee palvelunsa kilpailijoilleen” linjaa hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.