top of page

Fenniarail tilasi lisää sähkövetureita laajenevaan toimintaansa

25. tammik. 2024

Fenniarail Oy tilasi saksalaiselta Siemens Mobilityltä kaksi Vectron -sähköveturia nykyisten ja uusien asiakkaiden kuljetuksia varten. Vetureiden toimitus tapahtuu vuoden 2026 alussa. Sopimukseen sisältyy myös vetureiden kunnossapitopalvelu.

Fenniarail otti ensimmäisen Vectronin kaupalliseen liikenteeseen loppusyksyllä 2023, ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia:

”Veturin suorituskyky, energiatehokkuus ja sähkökäytön päästöttömyys on todettu merkittäviksi toimintamme laajentamiselle. Uusien sähkövetureiden myötä pystymme monipuolistamaan Suomen rautatiemarkkinaa kilpailukykyisellä ja ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla,” Fenniarailin toimitusjohtaja Lauri Helke kertoo.

Fenniarailin veturikapasiteetti on täysimääräisesti käytössä ja nyt tehty veturi-investointi varmistaa yhtiön kasvun jatkumisen. Uusien sähkövetureiden käyttöönoton myötä saavutettava lisäkapasiteetti mahdollistaa uuden reitti- ja vuorotarjonnan sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

”Vetureiden hankintaprosessiimme on liittynyt Suomen teollisuuden vahva indikaatio välttämättömyydestä saada kilpailua rautatiepalveluihin. Suomen kilpailukyvyn kannalta vaihtoehtojen tuominen rautatiekuljetuksiin on koettu kriittiseksi niin toimintavarmuudessa, ketteryydessä kuin kustannuksissa, mitkä kaikki ovat juuri meidän tuomaa lisäarvoa,” Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen sanoo.

Vectronit ovat saksalaisen Siemensin valmistamia moderneja neljäakselisia sähkövetureita, joita on tähän mennessä toimitettu eri rautatieyhtiöille jo yli 1300 kappaletta. Hankittavat veturit on räätälöity Suomen olosuhteisiin, ja ne soveltuvat yhtiön tavaraliikenteeseen erityisen hyvin – yhdellä veturilla pystytään vetämään yli 2 000 tonnia painavia tavarajunia nykyistä vetokalustoa suuremmalla keskinopeudella. Sähköistämättömillä raiteilla liikkumista varten Fenniarailin Vectroneissa on ns. last mile-varustelu, eli dieselyksikkö, joka mahdollistaa vaunuston siirrot esimerkiksi lastausraiteelle. Vetureissa on myös radio-ohjaus, mikä mahdollistaa veturinkuljettajan suorittamat vaihtotyöt. Radio-ohjaus ja last mile-varustelun mahdollistama kaksikäyttöisyys näkyvät asiakkaalle tehokkaampina logistisina palveluina, kun erillistä vaihtotyöveturia ei tarvita.

Ympäristötekijät on huomioitu koko veturin elinkaarta ajatellen. Vectronin energiatehokkuus on huippuluokkaa ja veturi kykenee jarrutuksessa palauttamaan energiaa takaisin sähköverkkoon ja veturin ohjausjärjestelmä sekä optimoi energiankäyttöä että neuvoo kuljettajaa parhaan ajotavan valinnassa. Veturin rakenne on modulaarinen ja 98 % painosta on kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Vectron-sähköveturi

Valmistaja Siemens Mobility
Teho 6400 kW
Dieselyksiköiden teho 2 x 180 kW
Vetovoima 350 kN
Huippunopeus 200 km/h
Akselimäärä 4
Paino 89,7 t
Pituus 19 m
Järjestelmät ETCS-kulunvalvonta, radio-ohjaus

Lisätietoja:

Lauri Helke
Toimitusjohtaja
Fenniarail Oy
lauri.helke@fenniarail.fi
044 555 11 55

Fenniarail Oy on yksityinen tavaraliikennettä palveleva rautatieoperaattori. Yhtiö operoi Suomen rautatieverkostolla seitsemällä linjaveturilla, 22 vuokratulla vaunulla ja asiakkaiden hallinnoimilla vaunuilla. Yhtiön liiketoiminta on muodostunut pääasiassa metsäteollisuuden raakapuun kuljettamisesta ja sahatavara-asiakkaiden tuotekuljetuksista tuotantolaitoksilta satamiin, mutta hankittavien lisävetureiden myötä liikennöinti laajenee myös muiden teollisuuden alojen kuljetuksiin.

bottom of page