top of page

Fenniarailin toiminta laajenee

14. jouluk. 2021

Fenniarail on allekirjoittanut kuljetussopimukset neljän uuden asiakkaan kanssa. Kuljetukset alkavat vuoden 2022 alussa ja asiakkaiden yhteenlaskettu vuosittainen kuljetustarve on useita tuhansia vaunuja.

Uusien asiakkuuksien myötä Fenniarail aloittaa operoinnin Kouvolassa omalla vaihtotyöyksiköllä, jolla hoidetaan vaunujen siirrot asiakkaiden toimipaikoille. Kuljetusmäärän kasvun myötä yhtiö on palkannut lisää kuljettajia Kouvolan toimipisteelleen sekä vahvistanut operatiivisen työnjohdon resursseja oikea-aikaisen ja -sisältöisen palvelun toteuttamiseksi.

Yhtiölle on myönnetty rautatieliikenteen turvallisuustodistus vaarallisten aineiden kuljetuksille vuonna 2016. Vaarallisten aineiden kuljetukset edellyttävät kuljetusyhtiöltä erityistä huolellisuutta sekä kuljetusten turvallisuuden varmistamista. Uusien asiakkuuksien myötä vaarallisten aineiden kuljetukset muuttuvat säännöllisiksi Fenniaraililla, mikä on osoitus Fenniarailin kyvystä palvella asiakkaita myös tällaisissa kuljetuksissa.

Uusien asiakkaiden myötä Fenniarailin kuljetuskapasiteetti on pitkälti käytössä ensi vuoden alusta lähtien, ja kasvun jatkaminen edellyttää uusia investointeja sekä veto- että vaunukapasiteettiin. Suunnitelmat investoinneista ovat edenneet jo pitkälle, ja Fenniarail tulee tiedottamaan niistä lisää lähiaikoina.

Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori: ”Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että pääsemme palvelemaan uusia asiakkaita ja tuottamaan heille lisäarvoa omilla vahvuuksillamme. Tuotamme palveluitamme uusille asiakkaillemme tehokkaasti, joustavasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Varsinkin vaarallisten aineiden säännölliset kuljetukset ovat merkki siitä, että asiakkaiden luottamus Fenniarailin yhtä keskeistä arvoa – turvallisuutta – kohtaan on kunnossa. Kalustomme on uusien asiakkuuksien myötä tehokkaasti käytössä ja valmistelemme parhaillaan tulevaisuuden kasvua mahdollistavia investointeja.”

bottom of page