Yhdysliikenteen kilpailutilanne selkiintynyt

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Kuljetusten aloittaminen edellytti sitä, että Fenniarail ostaa VR-Yhtymä Oy:ltä rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelut.  Fenniarailin kannalta VR:n hinnoittelu oli kohtuutonta ja syrjivää ja yhtiö valitti asiasta Rautatiealan sääntelyelimelle. Sääntelyelin on käsitellyt asiaa vuoden 2018 aikana ja se antoi päätöksensä 24.9.2018.

Päätöksen mukaan VR:n soveltama hinnoittelu ei ole kaikilta osin rautatielain ja sen perusteella annettujen asetusten mukainen. Sääntelyelin määrää VR-Yhtymä Oy:tä alentamaan hinnoitteluaan ja korjaamaan palvelutuotannon hinnoittelun rakennetta.

Päätös on ensimmäinen hinnoittelun perusteista annettu ratkaisu rautateiden tavaraliikenteessä. Nyt on linjattu periaatteet, miten VR:n on yksinomaisena toimittajana hinnoiteltava palvelut muille rautateiden tavaraliikenneoperaattoreille. Fenniarail uskoo, että viranomaisen päätös selkeyttää rajaliikenteen hinnoittelua. Fenniarailin tavoitteena on tavaraliikenteen tehokas kilpailu, joka parhaiten hyödyttää suomalaista elinkeinoelämää.

”Pidämme Sääntelyelimen päätöstä merkittävänä ja odotamme VR:n korjaavan hinnoittelunsa kustannuksiaan vastaavaksi” toteaa Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

”Nyt annettu päätös on askel kohti neutraalia kilpailutilannetta. Seuraavassa vaiheessa rajaliikenteen logistiikkapalvelut on siirrettävä riippumattomalle taholle. Sääntelyelimen päätös osoittaa selkeästi ne ongelmat, jotka syntyvät, kun monopoliasemassa oleva operaattori tarjoaa ja hinnoittelee palvelunsa kilpailijoilleen” linjaa hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.