Fenniarail Oy on vuonna 2009 perustettu yksityinen rautateiden tavaraliikenteen operaattori.

Fenniarail

Suomessa rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuonna 2007 ja Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne vuonna 2016.  Aloitimme liikennöinnin vuonna 2016 Keitele Groupin kanssa kuljettamalla sahatavaraa Kemijärven tuotantolaitokselta HaminaKotkan satamaan.  Vuonna 2018 toimintamme laajentui Suomen ja Venäjän välisiin yhdysliikennekuljetuksiin. Kuljetamme vuosittain noin 25.000 vaunua raakapuuta raja-asemilta UPM Kymmene Oyj:n tuotantolaitoksille.

Operoimme koko Suomen rataverkolla viidellä CZ Lokon valmistamalla Dr18 dieselvetureilla ja henkilöstömme kokonaisvahvuus on 24 henkilöä. Käytössämme on myös 22 vuokrattua vaunua sahatavaran kuljetuksiin sekä kaksi vaihtotyöveturia.

Yhtiön hallitus

Yhtiön omistavat 28 suomalaista yritystä ja yksityishenkilöä. Yhtiön hallituksessa ovat:

Petri Lempiäinen, puheenjohtaja
Jarmo Honkamaa
Vilma Tukia
Sakari Toivola
Jussi Aspiala

Tavoitteet

Luomme rautatieliikenteeseen kaupallisesti vahvan, itsenäisen suomalaisen toimijan, joka toiminnallaan parantaa Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Uskomme siihen, että kilpailu parantaa palvelua ja tehostaa alan toimintaa.

Fenniarail on tehokas, luotettava ja joustava kumppani. Asiakaslähtöisyys ja turvallisuus ovat toimintaamme johtavia arvoja.